Relaţii bilaterale

Relaţii culturale

Misiunea autentică şi complexă a diplomaţiei publice contemporane presupune facilitarea îndeplinirii obiectivelor strategice de politică externă prin recurgerea la instrumente complementare acţiunii politico-diplomatice clasice, prin creşterea vizibilităţii publice a demersurilor care încorporează o voinţă politică şi un interes politic, prin mobilizarea resurselor aflate la diferite niveluri ale societăţii şi prin co-interesarea unor actori sociali tot mai dinamici (autorităţi publice locale, ONG-uri, universităţi, instituţii culturale publice sau private etc.) într-un parteneriat amplu şi diversificat.  

Schimburile în domeniul cultural, prin prezentarea modului de viaţă specific, a  tradiţiilor, obiceiurilor şi a mediului natural, precum şi promovarea unor proiecte care să stimuleze cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei sunt tot atâtea mijloace folosite pentru a contura o imagine coerentă a caracterului naţional, întărirea poziţiei României ca membru UE şi NATO.

Se asigură astfel o prezentare generală, integrată pe toate palierele de reprezentare a ţării, cu oportunităţi de vizibilitate maximă atât în rândul factorilor politici cât, mai ales, în rândul publicului larg şi conturarea unei diplomaţii pro-active.

Obiectivele în acest domeniu sunt:

  • Creşterea gradului de cunoaştere a României la nivelul publicului larg muntenegrean, prin sprijinirea schimburilor culturale, educaţionale şi ştiinţifice bilaterale (organizare de evenimente cu invitarea unor personalităţi din România, implementarea unui site al misiunii diplomatice);
  • Vizibilitate în rândul corpului diplomatic şi consular acreditat la Podgorita.

În acelaţi timp, misiunea diplomatică îşi asumă ca obiectiv şi susţinerea şi reprezentarea promptă a cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul muntenegrean sau care doresc să călătorească, în scopuri turistice sau de afaceri, în Muntenegru.

Inaugurarea cablului de transport energie electrică Italia - Muntenegru

18.11.2019

La data de 15.11.2019 a avut loc inaugurarea cablului submarin de transport energie electrică între Italia și Muntenegru. …

Participare la conferinţa economică "Synergy - A key to Regional Success"

24.10.2019

În perioada 24-25.10.2019 s-a desfăşurat conferinţa "Synergy - A Key to Regional Success" organizată de Camera de Comert a Muntenegrului. …

Participare la conferinţa "DFC 365"

22.10.2019

La data de 22.10.2019 s-a desfăşurat conferinţa "DFC 365" organizata de Atlantic Council of Montenegro pentru celebrarea primului an de la infiintarea departamentului Digital Forensic Centre. …