Ambasada

Despre noi

Integrarea in UE si aderarea la NATO aduce România în poziţia de a-şi asuma obligaţiile de stat membru şi de a acţiona, în concordanţă cu politicile privind extinderea UE şi menţinerea „uşilor deschise” ale NATO pentru a redimensiona relaţiile tradiţionale cu vecinătatea balcanică şi pentru a deveni un donor de expertiză, bune practici şi know-how pentru candidaţi.

Muntenegru, ca pol regional de stabilitate, cu vocaţie pentru colaborarea regională, percepută ca mijloc sigur de atingere a obiecitvelor sale strategice – adrerarea la NATO şi integrarea in UE, reducerea decalajelor economice faţă de restul Europei şi integrarea în politica „statelor mici europene” -  se află în faţa unor provocări la adresa acestor obiective, provenite nu doar din complexitatea relaţiilor de vecinătate ci şi din problemele cu care se confruntă construcţia şi unitatea  Europeană şi din fragilitatea situaţiei financiare globale.

Doresc să subsumez acest mandat imperativelor unei diplomaţii pro-active, pe toate palierele sale – parlamentară, guvernamentală, de diplomaţie economică şi diplomatie publica – pentru a atinge obiectivele propuse: recunoaşterea României ca pol de expertiză, promovarea intereselor noastre economice în regiune şi conturarea unei imagini coerente a caracterului naţional.

Astfel, pe fiecare dintre paliere îmi propun obiective ce pot fi rezumate astfel:

-       Dinamizarea activităţii misiunii diplomatice, prin intensificarea dialogului bilateral, întărirea cooperării şi coordonarea acţiunilor comune cu Muntenegru;

-       Sprijinrea demersurilor Muntenegru de integrare in UE şi aderare la NATO, prin identificarea tuturor domeniilor în care putem asigura expertiză, fie prin intermediul instrumentului TAIEX al CE, fie prin programe de înfrăţire instituţională, schimb de bune practici sau de baze de date;

-       Identificarea de programe  de cooperare transnaţionale finanţate de UE, la care partenerii români şi muntenegreni pot participa (pe modelul programelor FEDR);

-        Eficientizarea si dinamizarea relaţiilor economice bilaterale, care nu se ridică la potenţialul celor două economii, în vederea creşterii volumului schimburilor comerciale şi facilitarea intrării pe piaţă a companiilor româneşti, inclusiv pentru proiecte majore din infrastructură, energie, comunicaţii sau amenajare teritorială;

-       Creşterea gradului de cunoaştere a României la nivelul publicului larg muntenegrean, prin sprijinirea schimburilor culturale, educaţionale şi ştiinţifice bilaterale şi mai mare vizibilitate în rândul corpului diplomatic şi consular acreditat la Podgorita.

                                                                                              

 

Ferdinand Nagy

Ambasador

 

Întrevedere cu ministrul de externe muntenegrean

23.01.2020

La data de 22.01.2020 ambasadorul român, domnul Ferdinand Nagy a avut o întrevedere cu ministrul de externe muntenegrean, domnul Srdan Darmanovic. …

Evenimentul de prezentare a Preşedinţiei croate a Consiliului UE

16.01.2020

La data de 15.01.2020 s-a desășurat evenimentul de prezentare a președinției croate la Consiliul UE în prezența primului miniswtru muntenegrean Dusko Markovic. …

Închiderea anului diplomatic 2019

13.12.2019

La data de 12,12,2019 s-a desfașurat la Podgorica Închiderea Anului Diplomatic organizată de Ministerul Afacerilor Extrene muntenegrean. …