Relaţii bilaterale

Relaţii politice

Urmare deciziei Consiliului European, negocierile de aderare cu Muntenegru au fost lansate la 29 iunie 2012, dată la care a avut loc şi prima reuniune a Conferinţei de aderare UE-Muntenegru. Negocierile se desfăşoară conform unei noi abordări privind capitolele 23 (justiţie şi drepturi fundamentale) şi 24 (justiţie, libertăţi şi securitate) - cu atenţie specială acordată eforturilor de combatere a corupţiei şi crimei organizate şi de garantare a independenţei justiţiei (principalele preocupări ale statelor membre în contextul procesului de aderare a Muntenegru la UE) - care vor fi deschise devreme (printre primele) şi închise ultimele, pentru a permite implementarea unor reforme serioase şi durabile înainte de aderare.

Expertiza acumulată de România pe parcursul aderării la structurile europene şi euroatlantice fac din ţara noastră un donor cu mare potenţial pentru administraţia din Muntenegru şi un potenţial promotor al aderării Muntenegru, în contextul unor progrese stabile şi măsurabile pe parcursul atingerii obiectivelor sale strategice.

De asemenea, România şi Muntenegru trebuie să continue acţiunile comune la nivelul organizaţiilor şi iniţiativelor regionale din care fac parte – SEECP, ICE, SECI etc., sau al organizaţiilor internaţionale (OSCE, OMC, Consiliul Europei, ONU) pentru promovarea obiectivelor de stabilitate în Balcanii de Vest şi pentru susţinerea aspiraţiilor de integrare europeană ale regiunii.

Folosind intensificarea dialogului bilateral, întărirea cooperării şi coordonarea acţiunilor comune, principalele obiective ale mandatului se structurează astfel:

-       Sprijinirea Muntenegru în procesul de aderare la UE:

o   Consultări bilaterale periodice, axate pe identificarea nevoilor de asistenţă în domeniile prioritare (capitolele 23 şi 24 menţionate anterior, dar şi capitolul 27 – mediu şi schimbări climatice, capitolul 11 – agricultură şi dezvoltare rurală,  sau în domeniul instrumentelor financiare structurale de pre-aderare);

o   Furnizarea de asistenţă tehnică, fie prin mecanismul TAIEX al CE, fie prin programe de înfrăţire instituţională şi schimb de bune practici sau prin asigurarea unor mecanisme de schimb de date între instituţii competente;

o   Desfăşurarea de acţiuni comune pentru creşterea gradului de informare publică privind rolul, obiectivele şi mecanismele UE.

-       Sprijinirea Muntenegru în procesul de aderare la NATO:

o   Demersuri pentru continuarea politicii „uşilor deschise”, întărirea cooperării militare bilaterale, sprijin pentru creşterea capacităţii administrative a Muntenegru pentru a participa în structurile şi activităţile NATO. 

-       Întărirea cooperării bilaterale, direcţionată pe obiective regionale prioritare, de stabilitate în Balcanii de Vest şi pentru susţinerea aspiraţiilor de integrare europeană ale regiunii. De menţionat în acest context şi cooperarea dunăreană şi Strategia UE pentru Dunăre, care reprezintă unul din vehiculele dezvoltării relaţiilor economice bilaterale şi regionale.

Inaugurarea cablului de transport energie electrică Italia - Muntenegru

18.11.2019

La data de 15.11.2019 a avut loc inaugurarea cablului submarin de transport energie electrică între Italia și Muntenegru. …

Participare la conferinţa economică "Synergy - A key to Regional Success"

24.10.2019

În perioada 24-25.10.2019 s-a desfăşurat conferinţa "Synergy - A Key to Regional Success" organizată de Camera de Comert a Muntenegrului. …

Participare la conferinţa "DFC 365"

22.10.2019

La data de 22.10.2019 s-a desfăşurat conferinţa "DFC 365" organizata de Atlantic Council of Montenegro pentru celebrarea primului an de la infiintarea departamentului Digital Forensic Centre. …