Prima pagină

Relaţii bilaterale - Scurt istoric

Cadru general

România şi Muntenegru se află în prezent într-un moment diferit al parcursului lor european, având în comun dinamism şi perseverenţă, dar întâmpinând şi provocări politice şi economice semnificative. România, după o tranziţie care a dus la integrare europeană şi euro-atlantică ce a transformat şi reformat societatea, Muntenegru în plină tranzitie pe drumul transformărilor politice, economice şi sociale.

Muntenegru îşi structurează politica externă în jurul obiectivelor prioritare de aderare la Uniunea Europeană şi NATO, fiind un actor regional caracterizat de stabilitate şi continuitate, cu trăsături specifice statutului său de ţară europeană mică.

Problemele cu care se confruntă construcţia şi unitatea  Europeană, fragilitatea situaţiei financiare globale, complexitatea raporturilor de vecinătate din zona Balcanilor de Vest se constituie într-un cadru internaţional şi regional ce face mai dificilă atingerea obiectivelor principale propuse şi asumate de Muntenegru.

Din punct de vedere geopolitic - Romania în spaţiul estic/pontic, sud-est european şi central-european, Muntenegru în spaţiul central-european, mediteranean şi sud-est European - cele două ţări se află în spaţii de confluenţă ale unor regiuni cu caracteristici, evoluţii şi priorităţi diferite, având ca elemente de convergenţă preocuparea activă pentru securitatea şi stabilitatea regională, interesul pentru dezvoltarea economică şi susţinerea extinderii integrării europene şi euro-atlantice. 

Muntenegru este apreciat de majoritatea organizaţiilor internaţionale ca un factor de stabilitate în Balcanii de Vest, care consideră bunele raporturi de vecinătate ca fiind esenţiale pentru atingerea aspiraţiilor europene ale regiunii. Cooperarea cu statele din regiune este bine dezvoltată, în particular pe palierele comercial, turism, apărare, gestiunea frontierelor, transport şi energie, încurajată şi de programele de cooperare transfrontalieră finanţate de UE prin Instrumentul de Pre-Aderare.

Absorbţia fondurilor europene, prin utilizarea cât mai eficientă a instrumentelor financiare şi structuralale de postaderare pentru Romania si de preaderare pentru Muntenegru constituie un obiectiv asumat de ambele state în vederea continuării şi aprofundării reformelor structurale, întăririi competitivităţii economice şi creşterii nivelului de trai al populaţiei.

În acest context, consider că prinicipalele obiective ale cooperării dintre România şi Muntenegru trebuiesc axate pe:

-       Constituirea unui parteneriat aprofundat, prin oferirea de sprijin direct pentru avansarea negocierilor de aderare, reprezentat de transferul de expertiză pe toate palierele – parlamentar, guvernamental şi la nivelul societăţii civile;

-       Corelarea eforturilor de dezvoltare a cooperării regionale şi îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare între statele din Sud-estul Europei, la nivelul tuturor organizaţiilor şi iniţiativelor regionale din care ambele state fac parte;

-       Dezvoltarea cooperării economice şi comerciale, în prezent redusă ca dimensiuni şi perspective, prin valorificarea potenţialului economic bilateral;

-       Dezvoltarea colaborării în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei, ca dimensiune complementară demersurilor politico-diplomatice.

Inaugurarea cablului de transport energie electrică Italia - Muntenegru

18.11.2019

La data de 15.11.2019 a avut loc inaugurarea cablului submarin de transport energie electrică între Italia și Muntenegru. …

Participare la conferinţa economică "Synergy - A key to Regional Success"

24.10.2019

În perioada 24-25.10.2019 s-a desfăşurat conferinţa "Synergy - A Key to Regional Success" organizată de Camera de Comert a Muntenegrului. …

Participare la conferinţa "DFC 365"

22.10.2019

La data de 22.10.2019 s-a desfăşurat conferinţa "DFC 365" organizata de Atlantic Council of Montenegro pentru celebrarea primului an de la infiintarea departamentului Digital Forensic Centre. …